Přednáška 19. října 2023 (Praha)

Aktuality Přednáška

Srdečně zveme na přednášku doc. PhDr. Jiřího Nekvapila, CSc

Funkční diferenciace pravopisu

Český pravopis – jeho užívání i jeho soustava – jsou často předmětem jazykového managementu (pravopis poutá pozornost, ať už na úrovni jednotlivců či institucí, a negativní hodnocení konkrétních pravopisných jevů či jejich souborů stimuluje nejen konkrétní situační úpravy, ale i specifická systémová opatření). Tato přednáška je založena na několika dílčích pozorováních, ale chce rovněž přispět k takovému způsobu uvažování o českém pravopise, které by navazovalo na myšlenky pražské školy o funkční diferenciaci spisovného jazyka. Moje teze je, že podobně jako už dlouho uznáváme to, že spisovný jazyk není žádný monolit platný za všech komunikačních okolností, tak také pravopis vykazuje určitou míru variantnosti podle jednotlivých funkčních domén, jazyků či stylů.

Přednáška se koná v místnosti č. 18 na F UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, od 17.30 hod.

JS