Kontakt na Lexikologicko-lexikografickou sekci

předsedkyně LLS JS ČR:
Mgr. Božana Niševa, Ph.D.

niseva et slu.cas.cz

místopředseda LLS JS ČR:
Mgr. Michal Vašíček, Ph.D.

vasicek et slu.cas.cz