Kontakt

předsedkyně lexikografické sekce JS ČR:
PhDr. Pavla Kochová

pavkochova at gmail.com