Kontakt

předsedkyně lexikografické sekce JS ČR:
Mgr. Božana Niševa, Ph.D.

niseva et slu.cas.cz

místopředseda lexikografické sekce JS ČR:
Mgr. Michal Vašíček, Ph.D.

vasicek et slu.cas.cz