Přednáška 11. května 2023 (Praha)

Přednáška

Srdečně zveme na poslední přednášku jarního běhu, se kterou vystoupí

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Pseudo-koordinace v češtině na příkladu sloves sebrat se a …., jít a …. 

Přednáška představí syntaktické chování (formální i sémantické) sloves sebrat se jít v konstrukcích typu (sebrat se/jít)V1aV2, ve kterých koordinační forma disponuje některými subordinačními rysy. Výsledná konstrukce proto nemůže být charakterizována jako čistě koordinační, či subordinační a v současné jazykovědě se o ní pojednává jako o konstrukci pseudo-koordinační. Porovnány budou prototypické (ProCoor) a pseudo-koordinační (PseCoor) konstrukce, které sdílejí binární koordinační strukturu s koordinátorem a. Hlavním tvrzením je, že ačkoliv tyto dva typy koordinace sdílejí totožnou povrchovou strukturu, nereprezentují totožný koordinační jev a je nezbytné je od sebe odlišovat.  

JS