PODZIMNÍ SEMINÁŘ 2023

Aktuality Přednáška

Všem členům a příznivcům JS ČR přejeme pěkné léto.

Už teď se ovšem můžete těšit na podzimní přednášky.

Zejména chceme upozornit na seminář Slovensko-české a česko-slovenské jazykové a jazykovědné vztahy: 30 let poté, který se uskuteční 23. listopadu 2023 od 13:00 hod. v budově AV ČR na Národní 3 v Praze.

Seminář pořádá Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV a Jazykovědné sdružení ČR.

Program semináře je k dispozici.

JS