Přednáška 21. března 2024 (Praha)

Aktuality Přednáška

Přivítejte s námi jaro spolu s

doc. PhDr. Marií Janečkovou, CSc.

a její přednáškou

Barokní kazatelé jako kritikové mravů

Nic tak jizlivého/ a chytlivého na světě nejní/ jako zlí/ a porušení mravové/ (Pavel Josef Axlar).

Čeští barokní kazatelé, pěšáci, kteří měli za úkol ovlivňovat početné skupiny věřících, ovládali češtinu překvapivě dobře, což si opakovaně potvrzujeme při čtení jejich kázání. Rétorický výkon měl pevnou strukturu a řád, stylizační obratnost a výřečnost obohacená prvky umění ostrovtipu byly způsoby, jimiž se snažili zaujmout a přesvědčit auditorium. Kázání pro ně byla nástrojem k utvrzení víry, k působení na mysl a city posluchačů, také však sloužila ke kritice lidského chování. Kazatelé ve snaze zlepšit mravy tehdejší společnosti útočili na lidské nedostatky, prohřešky a špatné vlastnosti. Zaujaly nás jazykové prostředky, kterými se snažili dosáhnout přesvědčivosti a důrazné působivosti.

Přednáška se koná v místnosti č. 18 FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 od 17:30 hod.

JS