Přednáška 17. 12. 2020

Přednáška

Ve čtvrtek 17. prosince 2020 v 17:30 hod. srdečně zveme na poslední přednášku tohoto semestru, kterou prosloví doc. Ivana Bozděchová. Přednáška má název Kvazislovotvorba. K otázce analogie a anomálie.

Přednáška se uskuteční prostřednictvím platformy Zoom. O zaslání odkazu můžete zažádat zde. Členové JS ho obdrží mailem.

Přednáška se zaměří na projevy slovotvorných tendencí v nejnovějším českém lexiku. Posoudí modelovost tvoření zejména (kvazi)kompozitních pojmenování neologického a okazionálního charakteru a zohlední jejich sémantiku, pragmatickou platnost a uplatnění v moderních komunikačních sférách. Dotkne se tak vztahu analogie a anomálie i problematiky slovotvorné normy.

JS