Volební shromáždění s přednáškou (7. 3. 2024)

Aktuality

Srdečně zveme všechny členy na volební shromáždění, které se bude konat ve čtvrtek 7. března od 13:00 hod. v budově AV ČR. Biogramy kandidátů do Hlavního výboru JS najdete na stránce pro členy, přístup obdržíte mailem.

Členy i hosty zveme tamtéž na přednášku prof. PhDr. Jany Hoffmannové, DrSc.

Kódová pestrost v některých dílech současné české prózy

U vybraných českých próz, vydaných v letech 2021–2022, budou sledovány různé podoby vícejazyčnosti (hlavně česko-německé) a využití různých variet češtiny. Román A. Horáčkové Rozpůlený dům zachycuje mnohotvárnou jazykovou reflexi soužití Čechů a Němců v Sudetech (krkonošské Benecko) na pozadí historických událostí první poloviny 20. století. U románu J. Rudiše Winterbergova poslední cesta lze zkoumat kuriózní konstelaci německého originálu (od českého autora) a jeho překladu do češtiny, hojně využívajícího obecnou češtinu. Próza P. Horákové Srdce Evropy má dvě vypravěčky, z nichž jedna je nositelkou nářečí východomoravského (moravskoslovenského) regionu. H. Lehečková, I. Hadj Moussa, R. Bártů a S. Bohatá ve svých prózách intenzivně využívají obecnou češtinu v kombinaci se sociolektem současné mládeže a hrabalovských postav z pražské periferie.

JS