Setkání mladých lingvistů

Aktuality Konference

Ve dnech 6. a 7. května 2024 se v Olomouci na Filozofické fakultě Univerzity Palackého uskuteční 25. mezinárodní setkání mladých lingvistů.

Podrobnosti naleznete zde.

pondělí 6. května 2024 se na FF UP Olomouci také koná celostátní kolo soutěže Studentská věda (dříve Student a věda – Lingvistika). Soutěže se účastní maximálně tři studenti z každé fakulty, a to na základě výsledků fakultních kol. Vítězné příspěvky celostátního kola budou publikovány v recenzovaném sborníku z konference.

JS