Jarní běh 2007

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky jarního běhu 2007

31. května 2007 ve 14.00, zasedací místnost sekretariátu ředitele ÚJČ AV ČR, Letenská 4, Praha 1, 1. poschodí
Dr. Ekaterina Velmezova, CSc. (Univerzita Lausanne): Jazyk a jazyky. Nové chápání epistemologie a historie marristické jazykovědy

7. června 2007 ve 14.00, zasedací místnost sekretariátu ředitele ÚJČ AV ČR, Letenská 4, Praha 1, 1. poschodí
PD Dr. habil. Marion Grein (Univerzita Mainz): Comparing refusals in interactional pragmatics – examples from German and Japanese

4. června 2007 v 18.00, místnost č. 104, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.: Paradoxy poznání na rozhraní tisíciletí

24. května 2007 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.: České frazémy s prostorovou sémantikou

3. května 2007 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
Mgr. Václav Cvrček: Koncept minimální intervence – alternativa k teorii jazykové kultury

23. dubna 2007 v 18.00, místnost č. 104, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
Mgr. Alexandra Jarošová, CSc. (Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra SAV): Slovník súčasného slovenského jazyka: problémy a riešenia

19. dubna 2007 od 14 hod., Slovenský institut, Jilská 16, Praha 1
seminář „Čeština a slovenština: vzájemné vztahy, rok 2007“

12. dubna 2007 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. dr. Tilman Berger (Univerzita Tübingen): Vedlejší cesty české ortografie na konci 18. století

22. března 2007 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
RNDr. Jan Králík, CSc.: Pravděpodobnosti pravděpodobností
O přednášejícím promluví u příležitosti jeho životního jubilea doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.

22. února 2007 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1.
doc. PhDr. Pavel Novák, CSc.: Reálné problémy syntaxe češtiny („obrazce“, „schémata“, „klišé“, „šablony“, „vzorce“)

8. února 2007 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc.: Nový příspěvek k slovanské etymologii
(Představení knihy R. Večerky a kol.: K pramenům slov. Uvedení do etymologie)

19. ledna 2007 ve 14.00, studovna Ústavu pro jazyk český, Valentinská 1, Praha 1, 1. patro
Prof. Neil Bermel (Univerzita Sheffield) a PaedDr. Ilona Kořánová (Ústav bohemistických studií FF UK):
„Interaktivní čeština“ – prezentace počítačového kurzu (pro mírně pokročilé studenty češtiny jako cizího jazyka)