13. 9. 2018

Česká diachronní lexikografie 1968-2018

50 let Staročeského slovníku

Zobrazit automaticky uloženou verzi

PROGRAM

Štěpán Šimek: Staročeský slovník v datech a ohlasech

Mariola Jakubowicz: Staročeský slovník w pracy etymologów

Pavel Nývlt: Staročeský slovník ve Slovníku středověké latiny

Roman Sukač: Materiály Staročeského slovníku a slovanská akcentologie

Zuzana Silagiová: Rostlinný svět mistra Klareta

Lukáš Zábranský: Staroslověnský lexém sěr? nejen ve slovanských jazycích

Marie Janečková: Vývoj významů slova vlast a jeho derivátů

František Martínek: Poznámky k vymezení významu v českých historických slovnících

Karel Komárek: Staročeské lexikum v slovnících novodobé češtiny

Vlastimil Brom: Několik poznámek k vybraným online projektům diachronní bohemistiky a germanistiky

Irena Fuková: Staročeské sloveso visěti

Markéta Klimešová: Významové obměny a vývoj funkcí u příslovcí dokona a dokonce

Miloslava Vajdlová: Staročeská lexikografie po Staročeském slovníku