Zimní běh 2013

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky zimního běhu 2013

3. 10. 2013
Prof. Péter Maitz
Language contact and morphosyntactic complexity: Evidence from German

The paper focuses on the hypothesis that the structural complexity of languages is variable and historically changeable. By means of a quantitative statistical analysis of naturalistic corpus data from different varieties of German, the question will be raised as to what role language contact and adult second language acquisition play in the simplification and complexification of language varieties. The results confirm that there is a significant correlation between intensity of contact and linguistic complexity, while at the same time showing that there is a need to consider other social factors, in particular the attitude of a speech community to linguistic norms.

17. 10. 2013
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Kognitivní lingvistika a didaktika mateřského jazyka

Cílem přednášky je představit nové pojetí výuky mateřského jazyka, které akcentuje kognitivní potenciál jazyka a řeči. Porovnán bude komunikační a kognitivní přístup k výuce češtiny. Na vybraných tématech budou představeny konkrétní aplikace kognitivních přístupů; zvláštní pozornost bude věnována slovní zásobě, zejména kognitivnímu pohledu na frazeologii.

31. 10. 2013
doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.
Potkávání se se syntaxí
Vzpomínky, zkušenosti a poznání z odborné přípravy budoucích češtinářů všeho druhu
O přednášející u příležitosti jejího životního jubilea promluví doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

V přednášce budou představeny tyto body:
Syntax jako rozvíjející se lingvistická disciplína a skladba jako součást předmětu český jazyk a literatura na ZŠ a jako maturitní předmět na SŠ všeho druhu. Atraktivnost češtiny jako předmětu ve škole a (učitelského) studijního oboru.
Odborník češtinou provázený versus odborník češtinou opouštěný.
Češtinář–jazykář versus češtinář–literát. Očekávání a skutečnost. Věčné stesky.
Učebnice (češtiny) a učitel (češtiny). K čemu je zapotřebí skladba? A jaká?
Adept učitelství češtiny dříve a nyní. Co by měl znát ze syntaxe a na co by měl být připraven pro výuku skladby na ZŠ a SŠ budoucí učitel češtiny?
Začarované kruhy v přípravě budoucích češtinářů.

14. 11. 2013
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc., mgr. Marián Sloboda, Ph.D. Prom. fil. Ivo Vasiljev, CSc., mgr. Petr Kaderka, Ph.D.
Prezentace ediční řady Sociolingvistická edice: Jazyk, společnost, interakce
(Nakladatelství Lidové noviny)

Editoři, autoři a překladatelé představí dvě publikace vydané jako první svazky Sociolingvistické edice.
Jde o tyto tituly: Ivo Vasiljev, źivot s více jazyky (2011); Peter Auer, Jazyková interakce (2013).

28. 11. 2013
Odborný seminář Kritická místa ve výuce češtiny?
Velký sál PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 14–18 hod.
Program semináře ke stažení zde.

12. 12. 2013
Odborný seminář k uctění památky profesora Karla Hausenblase
Místnost 205, budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, 13–18 hod.
Program semináře ke stažení zde.