Zimní běh 2011

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky zimního běhu 2011

čtvrtek 8. prosince 2011 od 13.00 do 17.00 hod., budova Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1, 2. poschodí, místnost č. 206
seminář Rod v jazyce a v jazykovědě
Program:
13.00 ZAHÁJENÍ
13.10-13.30 Hana Gladková: Povaha kategorie jmenného rodu ve slovanských jazycích
13.30-13.50 Petr Nádeníček (Univerzita v Kielu): „Přijedou jen hosté nebo i hostky?“
K pojetí jazykové korektnosti ve slovanských a germánských jazycích
13.50-14.10 Jana Valdrová: Rodové asymetrie názvů osob z hlediska feministické lingvistiky
14.10-14.30 Josef Šimandl: Rod pomnožných oikonym, rod pomnožných apelativ, rod obecně
14.30-14.50 DISKUSE
14.50-15.20 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM
15.20-15.40 Milan Harvalík: Kategorie gramatického rodu v propriální sféře jazyka
15.40-16.00 Ivana Svobodová: Rod cizích zeměpisných jmen
16.00-16.20 Petr Dvořáček: Přechylování (a skloňování přechýlených jmen) v překladatelské praxi
16.20-16.40 Anna Černá: Problematika přechylování v jazykové poradně
16.40-17.00 DISKUSE A ZÁVĚR

čtvrtek 24. listopadu 2011 v 17.30 v místnosti č. 18 na FFUK, nám. Jana Palacha, Praha 1
Vladislav Knoll: JAZYKOVÝ KONTAKT NA BÝVALÉ SEVERNÍ SLOVANSKO-GERMÁNSKÉ HRANICI

čtvrtek 10. listopadu 2011 v 17.30 v místnosti č. 18 na FFUK, nám. Jana Palacha, Praha 1
Vzpomínkový večer u příležitosti 100. výročí narození význačného představitele
české jazykovědné germanistiky prof. dr. Eduarda Benese, CSc. (21. 6. 1911 – 24. 8. 1996)
Přednášku organizují Jazykovědné sdružení České republiky a Kruh moderních filologů

čtvrtek 3. listopadu 2011 v 17.30 v místnosti č. 18 na FFUK, nám. Jana Palacha, Praha 1
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.: KONTROLA ČESKÉ GRAMATIKY (ČESKY GRAMMAR CHECKER)

čtvrtek 20. října 2011 v 17.30 v místnosti č. 18 na FFUK, nám. Jana Palacha, Praha 1
Marián Sloboda: Jazyková politika v ČR a jak se na ní můžeme podílet

čtvrtek 6. října 2011 v 17.30 v místnosti č. 206, FF UK (Ústav translatologie), Hybernská 3, Praha 1
Prof. Dr. Rosa Rabadán (Univerzita v Leónu a výzkumný tým ACTRES):
Corpus-based contrastive analysis for applied research: usefulness and usability
Přednášku organizují Jazykovědné sdružení České republiky a Ústav translatologie FF UK

středa 5. října 2011 v 10.00, Oddělení stylistiky a textové lingvistiky ÚJČ AV ČR, 2. patro, Letenská 4, Praha 1
prof. dr. hab. Zbigniew Kloch (Uniwersytet Warszawski + Instytut Badań Literackich PAN):
Agresja i kłótnie w mediach a potoczne zachowania językowe
Besedu organizují Oddělení stylistiky a textové lingvistiky Ústavu pro jazyk český AV ČR a Jazykovědné sdružení České republiky.