Zimní běh 2010

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky zimního běhu 2010

16. prosince 2010 v 17.30 v místnosti č. 18 na FFUK, nám. Jana Palacha, Praha 1
doc. Mirjam Fried, Ph.D.: Konstrukční gramatika: koncepce, metody, cíle

2. prosince 2010 v 17.30 v místnosti č. 18 na FFUK, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.: Současné poznatky o baskičtině
O přednášejícím promluví u příležitosti jeho životního jubilea Mgr. Lucie Gramelová.
Přednášku pořádá Jazykovědné sdružení České republiky a Pražský lingvistický kroužek

18. listopadu 2010 v 17.30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1
PhDr. Milan Majtán, DrSc.: Pragmatonymá v systéme vlastných mien

21. října 2010 v 17.30, místnost č. 18, FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1
PhDr. Marie Vachková, Ph.D. – Mgr. Věra Marková, Ph.D.: Ke statutu synonymie z hlediska korpusové lingvistiky

7. října 2010 od 13.00 do 16.00 hod., budova Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1, 2. poschodí, místnost č. 206
Slovník staré češtiny na konci abecedy
(pořádá Jazykovědné sdružení České republiky a Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny)
Program semináře:
13.00 Miloslava Vajdlová: ESSČ – slovník staré češtiny na konci abecedy
13.20 Boris Lehečka: Pomůcky a nástroje v počítačích autorů ESSČ
13.40 Alena M. Černá: Vokabulář webový – internetové zázemí ESSČ (současný stav a plány do budoucna)
14.00 Diskuse k prvnímu bloku
14.20 Přestávka na občerstvení
14.40 Kateřina Voleková: Klaretův „temný“ zdrušec
15.00 Štěpán Šimek: K diskontinuitě slovní zásoby – na příkladu slova stinný
15.20 Hana Kreisingerová: Ke stč. substantivům bezpeč, bezpečie a jejich čeledi
15.40 Diskuse k druhému bloku