Zimní běh 2005

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky zimního běhu 2005

10. listopadu 2005 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
Tomáš Duběda, Ph.D. (FF UK v Praze): K univerzáliím ve fonetice a fonologii

24. října 2005 ve 14.00, místnost č. 144, 1. poschodí, lexikografický archiv, ÚJČ AV ČR, Letenská 4
ing. Vladimír Benko (JÚLŠ SAV): Přístupy k počítačové reprezentaci lexikografických dat

20. října 2005 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.
prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc.: Jazyk děl Josefa Škvoreckého
O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea doc. PhDr. Svatava Machová, CSc.

19. října 2005 ve 14.00, studovna Ústavu pro jazyk český, Valentinská 1, Praha 1, 1. patro
Prof. Dr. Willy Van Langendonck (Katholieke Universiteit Leuven): Towards a unified pragmatic-semantic-syntactic theory of proper names

6. října 2005 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.: K některým otázkám závislostní gramatiky
O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.