Podzimní běh 2005

10. listopadu 2005
Tomáš Duběda, Ph.D. (FF UK v Praze): K univerzáliím ve fonetice a fonologii

24. října 2005
Ing. Vladimír Benko (JÚLŠ SAV): Přístupy k počítačové reprezentaci lexikografických dat

20. října 2005
prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc.: Jazyk děl Josefa Škvoreckého

19. října 2005
Prof. Dr. Willy Van Langendonck (Katholieke Universiteit Leuven): Towards a unified pragmatic-semantic-syntactic theory of proper names

6. října 2005
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.: K některým otázkám závislostní gramatiky