Zimní běh 2004

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky zimního běhu 2004

21. 10. 2004 prof. Alena Rudenka: Sociolingvistická situace v Bělorusku včera a dnes

7. 10. 2004
prof. František Daneš: Hudba řeči a řeč o hudbě