Zimní běh 2003

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky zimního běhu 2003

11. 12. 2003, 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Prof. J. Šabršula: Morfosémiotické pole lexikální jednotky PRAVDA u různých (českých i zahraničních) filosofů (spolu s PLK)

4. 12. 2003, 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Dr. S. M. Newerkla: Vztahy mezi jazyky užívanými v rakouské monarchii

18.11. 2003, 16.00, Vila Lanna
Vzpomínkový večer – rozloučení s prof. K. Hausenblasem (spolu s PLK)

29. 10. 2003, 14.00, studovna Ústavu pro jazyk český, Valentinská 1, Praha 1, 1. patro
prof. R. Ivanič: Textual Chains, Textual Transformations and Writer Identity in Adult Literacy Education (anglicky)

23.10. 2003, 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Doc. J. Hůrková: Teorie a praxe jevištní řeči (laudatio prof. M. Dohalská)

9. 10. 2003, 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Doc. K. Oliva: Úvahy o (ne)gramatičnosti vztažných konstrukcí