Jarní běh 2011

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky letního běhu 2011

čtvrtek 26. května 2011 v 17.30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1
Prof. Dr. Juliane Besters-Dilger: Sociolingvistické faktory, které podporují konvergenci slovanských jazyků a které jí brání
(Přednáška bude proslovena rusky.)

čtvrtek dne 19. května 2011 v 17.30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.: 100 let od založení Kanceláře Slovníku jazyka českého: historie a perspektivy ÚJČ

čtvrtek dne 28. dubna 2011 v 17.30 v místnosti č. 18 na FFUK, nám. Jana Palacha, Praha 1
prom. fil. Ivo Vasiljev, CSc.: Jazyk a obraz světa
(Přednášku pořádají Jazykovědné sdružení České republiky a Pražský lingvistický kroužek)

čtvrtek dne 7. dubna 2011 v 17.30 v místnosti č. 18 na FFUK, nám. Jana Palacha, Praha 1
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.: Televizní zprávy: etnografický průzkum jednoho žánru

čtvrtek 24. března 2011 v 17.30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1
PhDr. Jaroslava Pečírková, CSc.: Historie edice nejstaršího staročeského překladu bible
O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea PhDr. Milada Homolková, Ph. D.
Přednášku pořádá JS ve spolupráci s Výzkumným centrem vývoje staré a střední češtiny.

čtvrtek 17. března 2011 v 17.30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.: Češi v Americe: co všechno lze zjistit z jejich tisku
O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

čtvrtek 3. března 2011 v 17.30 v místnosti č. 18 na FFUK, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.: Není mrtva, ale spí. O moravštině dnes.
O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea PhDr. Ondřej Šefčík, Ph. D.

17. února 2011 v 17.30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1
PhDr. Marie Vachková, Ph.D. – Mgr. Martin Šemelík:
Bibliografie ke kontrastivní lingvistice: nové impulzy pro porovnání němčiny a češtiny