Jarní běh 2010

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky jarního běhu 2010

27. května 2010 v 17.30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.: Jazyk a předjazyková zkušenost

13. května 2010 od 14.00 hod., Akademie věd České republiky, Národní třída 3, Praha 1, 2. poschodí, místnost č. 205
Slovníky současných slovanských jazyků (Plány a výsledky české vícejazyčné lexikografie)
(na semináři zazní tyto příspěvky: Iveta Krejčířová a Karolína Skwarska: Rusko-česká slovníková databáze;
Nikolaj P. Savický: Ukrajinsko-český slovník neologismů; David Blažek: Slovinsko-český slovník;
Albena Rangelova: Novější bulharsko-české a česko-bulharské překladové slovníky)

29. dubna 2010 v 17.30, místnost č. 18, FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.: Od jazyka k překladu a od překladu k jazyku

15. dubna 2010 v 17.30, místnost č. 18, FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.: Čeština vnitřní a vnější
(Nová historická mluvnice a tisíciletí snah o českou lingvo-ekologii)

4. března 2010 v 17.30, místnost č. 18, FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1
Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity):
Názvotvorné typy místních jmen v nové češtině

18. února 2010 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.: Jazyk a jeho kombinace
O přednášejícím promluví u příležitosti jeho životního jubilea doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.