Jarní běh 2008

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky jarního běhu 2008

19. června 2008 ve 14.00, Ústav pro jazyk český AV ČR, Letenská 4, Praha 1 (ředitelství, 1. poschodí). Prof. Zbigniew Kloch (Instytut badań literackich PAN + Uniwersytet Warszawski): Metafora w dyskursie publicznym
12. června 2008 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.: Stoupavoklesavá melodie v popisu české intonace
O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea PhDr. Jan Volín, Ph.D.

29. května 2008 od 13.30 hod., budova Akademie věd České republiky, Národní třída 3, Praha 1, 2. poschodí, místnost č. 205
seminář na téma: Čeština v médiích
Z programu: Markéta Pravdová: Jazyková poradna: radíme médiím i v médiích;
Milan Harvalík: Popularizace češtiny – o onomastice v médiích; Jaroslava Pokorná: Mluvená čeština v Českém rozhlase;
Petr Vybíral: Co Češi považují za chybu, aneb: jak nás mají rádi naši diváci?;
Světla Čmejrková: Čeština v médiích: konkurence spisovnosti a nespisovnosti;
Jana Hoffmannová: Jazyková neformálnost a „kolokvializace“ v českých médiích (se zaměřením na psané texty);
Petr Kaderka: Analýzy televizní češtiny

22. května 2008 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.: K současné terminologii, zejména lékařské

14. dubna 2008 v 18.00, místnost č. 104, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.: Jazykový význam a ontologický obsah (Více otázek než odpovědí)
Přednášku organizuje Pražský lingvistický kroužek a JS ČR
O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.

24. dubna 2008 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
Jiří Nekvapil, Vít Dovalil, Tamah Sherman, Marián Sloboda, Ivo Vasiljev: „LINEE“:
Sociolingvistický projekt 6. rámcového programu EU
(jak funguje a jaké jsou zkušenosti s výzkumem v tzv. network of excellence)

10. dubna 2008 v 17.30, POZOR: místnost č. 317, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
PhDr. Marie Vachková, Ph.D. a její tým (Mgr. Věra Marková, Mgr. Marek Schmidt, Mgr. Věra Šmakalová):
O nových korpusových nástrojích a jejich lexikografické aplikaci

3. dubna 2008 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Jana Šabršula, DrSc.: Stručná procházka filozofií jazyka
O přednášejícím promluví u příležitosti jeho životního jubilea PhDr. Jitka Smičeková, CSc.
Přednášku organizuje JS ČR a Pražský lingvistický kroužek

27. března 2008 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.: Jmenný rod v současné češtině

21. února 2008 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc.: Jak nám je (Ke konceptualizaci emocí, citů a pocitů v češtině)

7. února 2008 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
PhDr. Alena Černá, Ph.D., PhDr. Miloslava Vajdlová a Boris Lehečka: Vokabulář webový a Elektronický slovník staré češtiny