Jarní běh 2006

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky jarního běhu 2006

21. června 2006 ve 14.00, studovna Ústavu pro jazyk český, Valentinská 1, Praha 1, 1. patro
prof. dr. Ernst Eichler (emeritní profesor Univerzity v Lipsku):
Möglichkeiten der weiteren Zusammenarbeit zwischen der tschechischen und der deutschen Onomastik. Perspektiven und Probleme

12. června 2006 v 18.00, místnost č. 104, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Společné zasedání Pražského lingvistického kroužku a Jazykovědného sdružení České republiky k oslavě 80 let,
jichž se dožívá prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., s přednáškou prof. Sgalla: Kořeny mé životní dráhy – můj otec, má matka a má mateřština

25. května 2006 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
PhDr. Hana Srpová, CSc.: Cílová skupina konzumentů – rozhodující faktor v reklamním diskurzu

11. května 2006 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Mgr. Albena Rangelová, CSc. a kol.: Databáze lexikální zásoby českého jazyka

20. dubna 2006 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.: Ke gramatickým vlastnostem proprií

30. března 2006 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
PhDr. Miloslava Knappová, CSc.: Jazykové, sociální a právní aspekty volby (rodných, křestních) jmen v dnešním Česku
O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

9. března 2006 ve 13.30, místnost č. 206 ve 2. poschodí budovy KAV ČR, Národní tř. 3, Praha 1
Volební valné shromáždění spojené s přednáškou doc. RNDr. Karla Olivy, Dr.: Lingvistické technologie

2. března 2006 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
Dr. phil. Denisa Bordag (Institut für Linguistik, Universität Leipzig): Modelování řečové produkce: Gramatický rod a deklinační třída substantiv

23. února 2006 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
PhDr. Olga Martincová, CSc.: Úvahy o knižnosti v současné češtině
O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.

2. února 2006 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
Dr. Edgar Hoffmann (Wirtschaftsuniversität Wien): Euroasie (vývoj koncepce v Rusku; jeho relevance pro diskurs mezinárodního obchodu)