Jarní běh 2004

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky jarního běhu 2004

17. 6. 2004, 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1
PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc.: Jazykové otázky při vstupu do Evropské unie
(O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea PhDr. Ondřej Hausenblas)

27. 5. 2004, 17.30, místnost č. 317, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1
PhDr. Marie Vachková, Ph.D.: Velký německo-český slovník (prezentace projektu)

6. 5. 2004, 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
prof. dr. Gerhard Stickel: The situation of German within multilingual Europe

27. 4. 2004, 14.30, studovna Ústavu pro jazyk český, Valentinská 1, Praha 1, 1. patro
doc. mgr. Jaromír Krško, Ph.D.: Spracovanie hydronymie Slovenska

22. 4. 2004, 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1
prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.: Onomaziologická motivace sociolektismů

15. 4. 2004, 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1
prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.: Místo lingvistiky mezi vědami a smysl lingvistické práce

18. 3. 2004, 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1
PhDr. Zuzana Jettmarová, PhD.: „Příliš sexy“: vliv překladu na domácí žánr reklamy

4. 3. 2004, 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1 Prof. Dr. Rudolf Šrámek, DrSc.: Propriální sféra v jazyce
(slavnostní přednáška k životnímu jubileu; úvodní slovo Mgr. Milan Harvalík, PhD.)

19. 2. 2004, 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1
PhDr. Olga Martincová, CSc.: Systémotvorné procesy neologizmů

5. 2. 2004, 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Mgr. Kamila Karhanová: Ideál dobrého řečníka v zrcadle průzkumů veřejného mínění