2004 Jarní běh

17. 6. 2004
PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc.: Jazykové otázky při vstupu do Evropské unie

27. 5. 2004,
PhDr. Marie Vachková, Ph.D.: Velký německo-český slovník (prezentace projektu)

6. 5. 2004
prof. dr. Gerhard Stickel (IDS Mannheim): The situation of German within multilingual Europe

27. 4. 2004
doc. Mgr. Jaromír Krško, Ph.D. (FF Banská Bystrica): Spracovanie hydronymie Slovenska

22. 4. 2004
prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.: Onomaziologická motivace sociolektismů

15. 4. 2004
prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.: Místo lingvistiky mezi vědami a smysl lingvistické práce

18. 3. 2004
PhDr. Zuzana Jettmarová, PhD.: „Příliš sexy“: vliv překladu na domácí žánr reklamy

4. 3. 2004 prof. Dr. Rudolf Šrámek, DrSc.: Propriální sféra v jazyce

19. 2. 2004
PhDr. Olga Martincová, CSc.: Systémotvorné procesy neologizmů

5. 2. 2004
Mgr. Kamila Karhanová: Ideál dobrého řečníka v zrcadle průzkumů veřejného mínění

Podzimní běh

21. 10. 2004 prof. Alena Rudenka: Sociolingvistická situace v Bělorusku včera a dnes

7. 10. 2004
prof. František Daneš: Hudba řeči a řeč o hudbě