24. 11. 2016

Výzkum komunikace nejmladších generací

odborný seminář

PROGRAM

prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc., Prešovská univerzita v Prešove: Ako sa rodí pád? (na materiáli komunikácie detí raného veku hovoriacich po slovensky)
PhDr. Filip Smolík, Ph.D., PsÚ AV ČR: Efekty představitelnosti slov v akvizici lexika a morfologie: překvapivé souvislosti
PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D., PedF UK: Osvojování morfologických kategorií dítětem
Mgr. Hana Burešová, PedF Hradec Králové a doktorandka na FF UK: Dyslexie u dospívajících
Mgr. Anna Chromá, doktorandka na FF UK: Reference k mluvčímu a adresátovi: souvislost s jazykovým a sociálním vývojem
Mgr. Štěpán Matějka, doktorand na FF UK: Osvojování gramatických kategorií u dětí – elektronický dotazník
Mgr. Anežka Náhlíková, doktorandka na FF UK: Narace u dětí mladšího školního věku
Mgr. Helena Ózörencik, ÚJČ AV ČR: Jazyková socializace, osvojování jazyka a řeč multilingvních dětí v představách monolingvních
      matek. (Poznámky z výzkumu českých vícejazyčných rodin)