19. 4. 2018

doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.

„Když píše Bohdan Bohuslavě, nechať píše slovensky!“
Bohuslava Rajská v dobovej česko-slovenskej epištolárnej sieti