16. 5. 2019

Mgr. Michal Vašíček, Ph.D.

Rusínsko-západoslovanské jazykové kontakty Na příkladu prézentních tvarů sloves v rusínských nářečích na Slovensku