10. 10. 2019

doc. Mgr. Martina Ivanová, Ph.D., Prešovská univerzita

Reciprocita a jej lexikografické spracovanie v slovenských lexikografických prácach