Zimní běh 2009

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky zimního běhu 2009

10. prosince 2009 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
Prezentace dvou sociolingvistických publikací a jedné publikační řady za účasti autorů a editorů:
Nekvapil, Jiří – Sherman, Tamah (ed.): Language Management in Contact Situations. Perspectives from Three Continents.
Nekvapil, Jiří – Sloboda, Marián – Wagner, Peter: Mnohojazyčnost v České republice. Základní informace.
Multilingualism in the Czech Republic. Basic Information.

3. prosince 2009 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
doc. PhDr. Petr Zima, CSc.: O obecném a zvláštním ve vědě o jazyce
(Na okraj prošlého autorova jubilea k tématu snad stále neprošlému)

5. listopadu 2009 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Rostislav Kocourek, CSc., emeritní profesor University Dalhousie v Kanadě:
K svébytné mnohosti jazyka i jazykovědy. Výroční causerie

22. října 2009 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
Prof. Carita Paradis (Chair of the Faculty of Linguistics, Växjö University, Sweden):
„All antonyms are equal, but some are more equal than others.“ A dynamic construal approach to antonymy

8. října 2009 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. dr. Tilman Berger (Univerzita Tübingen): České záznamy v latinské knize kázání ze začátku 15. století:
raný doklad německých interferencí v českém textu
Přednášku pořádá JS ve spolupráci s Výzkumným centrem vývoje staré a střední češtiny.