Zimní běh 2007

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky zimního běhu 2007

15. listopadu 2007 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. Margarita Kitajgorodskaja a prof. Nina Rozanova (Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova RAN, Moskva):
Problema sozdanija korpusa autentičnych ustnych tekstov

1. listopadu 2007 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.: Jména – nástraha běžné i profesionální komunikace
(O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.)

6. prosince 2007 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
doc. PhDr. Vladimír Šaur, CSc.: Názvy minulých časů, zvláště slovanských