Jarní běh 2009

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky jarního běhu 2009

28. května 2009 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.: Vlastní jména osobní ve staré češtině
O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea PhDr. Petr Nejedlý

14. května 2009 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
Jacqueline Kubczak: Das elektronische Valenzwörterbuch deutscher Verben am Institut für deutsche Sprache in Mannheim

19. března 2009 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
Eva Eckertová, Ph.D., professor of Slavic Studies and Linguistics, Connecticut College:
Dopisy a inzeráty v novinách texaských Čechů

volební valné shromáždění spojené s přednáškou
doc. Mirjam Fried, Ph. D.: Ke genezi subjektivní modality v mluvené řeči z pohledu gramatikalizační teorie
Přednáška a shromáždění se koná 10. března 2009 ve 13.30 hod. v místnosti č. 206, KAV ČR, Národní tř. 3, Praha 1

26. února 2009 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.: Vlastní jména osobní ve staré češtině
POZOR: PŘEDNÁŠKA PROF. PLESKALOVÉ JE PRO ONEMOCNĚNÍ ZRUŠENA

12. února 2009 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha, Praha 1
prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.: Slovanská toponymie podél rakouského Dunaje
O přednášejícím promluví u příležitosti jeho životního jubilea PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.