Jarní běh 2005

Jazykovědné sdružení České republiky srdečně zve na přednášky jarního běhu 2005

2. června 2005 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.
prom. fil. Ivo Vasiljev, CSc.: Multilingvní mozek
O přednášejícím promluví u příležitosti jeho životního jubilea doc. Pavel Novák

19. května 2005 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.
prof. Jiří Kraus: Patřičnost jako slohová hodnota

5. května 2005 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.
doc. Ivana Čeňková: Čeština v Bruselu aneb zkušenosti z tlumočení pro evropské instituce

21. dubna 2005 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.
doc. Naděžda Kvítková: Náboženský styl, jeho žánry a komunikáty
O přednášející promluví u příležitosti jejího životního jubilea doc. Svatava Machová

14. dubna 2005 v 17.30, místnost č. 18, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.
prof. František Daneš: Úvahy o Mathesiově postoji k vědě, jazyku a gramatice
Přednáška k 60. výročí úmrtí Viléma Mathesia

31. března 2005 v 17.30, místnost č. 18, FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.
dr. Nikolaj Savický, CSc.: Existenciální věty v historické perspektivě (Osudy indoevropského *es-)
O přednášejícím promluví u příležitosti jeho životního jubilea doc. PhDr. Pavel Novák, CSc.

17. 3. 2005, 17.30, místnost č. 18, FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
doc. PhDr. Radomír Choděra, CSc.: Didaktika cizích jazyků jako aplikovaná lingvistika?
O přednášejícím promluví u příležitosti jeho životního jubilea doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.

3. 3. 2005, 17.30, místnost č. 18, FFUK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.: Syntaktická konstantnost mezi jazyky