Jarní běh 2005

2. června 2005
prom. fil. Ivo Vasiljev, CSc.: Multilingvní mozek

19. května 2005
prof. Jiří Kraus: Patřičnost jako slohová hodnota

5. května 2005
doc. Ivana Čeňková: Čeština v Bruselu aneb zkušenosti z tlumočení pro evropské instituce

21. dubna 2005
doc. Naděžda Kvítková: Náboženský styl, jeho žánry a komunikáty

14. dubna 2005
prof. František Daneš: Úvahy o Mathesiově postoji k vědě, jazyku a gramatice

31. března 2005.
dr. Nikolaj Savický, CSc.: Existenciální věty v historické perspektivě (Osudy indoevropského *es-)

17. 3. 2005
doc. PhDr. Radomír Choděra, CSc.: Didaktika cizích jazyků jako aplikovaná lingvistika?

3. 3. 2005
prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.: Syntaktická konstantnost mezi jazyky