7. 12. 2017

prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.

Česká přísloví v 17. století a dnes