6. 4. 2017

prof. Roland Meyer

K syntaxi infinitivních podmínkových vět v češtině