4. 5. 2017

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Topikalizační zřetelová syntagmata a nominativus pendens  – funkční analýza syntaktických konstrukcí