25. 4. 2019

Katja Brankačkes, Ph.D., Mgr. František Martínek, Ph.D

Slovotvorné kalky v češtině a lužické srbštině – pokus o dicahronní popis