22. 11. 2018

Soukromá písemná komunikace

Odborný seminář

PROGRAM

Mgr. Radka Nováková – Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. – prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.: Čeští neslyšící v (soukromém?) elektronickém dialogu

doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.:
„… z rozumné lásky nechci dávat jeho slabé vůli příležitost k neštěstí.“
Analýza vztahu Karla Havlíčka k jeho nejmladšímu bratru Josefovi na základě rodinné korespondence

Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.:
Dodržování normy spisovného jazyka a expresivita v dopisech Bedřicha Smetany

Mgr. František Martínek, Ph.D. – Mgr. Martina Rybová:
O partikulizaci v dopisech Karla Havlíčka

Mgr. et Mgr. Zuzana Komrsková:
Jak se emotikony užívají v soukromých e-mailech (na materiálu korpusu KSK)

Mgr. Marta Pató, Ph.D.:
Korespondence Alberta Pražáka