11. 4. 2019

Dr Elżbieta Kaczmarska, Uniwersytet Warszawski

Metody vyhledávání optimálního překladu polysémních sloves na základě analýzy paralelních textů