7. 12. 2017

prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. Česká přísloví v 17. století a dnes