6. 4. 2017

prof. Roland Meyer K syntaxi infinitivních podmínkových vět v češtině