25. 10. 2018

Přednáškový večer k výročí narození Františka Trávníčka (1888–1961) PROGRAM Doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.: Krátce k životu a dílu Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.: Vývoj slovosledu české nominální fráze pohledem Františka Trávníčka PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.: František Trávníček a moderní pojetí jazykové kultury v českém kontextu